top of page

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Algemene voorwaarden

De fotografe heeft het recht informatie over prijzen en afspraken op elk moment aan te passen. Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft altijd eigenaar van de foto’s. De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijk

De fotografe is nooit aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens een fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Betaling

De fotoshoot moet binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald zijn door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt de foto’s pas nadat de factuur voldaan is. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 5% van het factuurbedrag extra verschuldigd.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke mondeling zijn gekomen, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant besproken.

Klachten

Bij klachten moet er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

Commerciële en zakelijke doeleinden

Met het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website e.d.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben zal hij/zij dit tijdig aan moeten geven. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de shoot bekend gemaakt worden. Er worden door de fotografe nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf of instelling gegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd aan de klant.

Bewerking

Alle foto’s worden met de grootste zorg nabewerkt. Ik lever geen onbewerkte foto’s.

Het nabewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe te overhandigen naar een commercieel bedrijf of derde partij. Mits vooraf besproken.

Annulering

In het geval van annulering van een fotoshoot door de klant, heeft de fotografe het recht op de 20% van de overeengekomen vergoeding, als vergoeding voor misgelopen inkomsten en voorbereidingstijd..

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door de fotografe en/of klant. In overleg zal gekeken worden naar een alternatieve locatie en/of datum.

Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden.

Naams-vermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s, bijvoorbeeld op social media of op andere kanalen, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

bottom of page